Privacy Statement

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 07/04/2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

 

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.bewustvaderschap.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

 1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

 

1.1 Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Locatie
 • Telefoonnummer

 

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

 

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 3 maanden.

 

1.2 Betalingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

 

Bewaartermijn

We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 3 maanden.

 

1.3 Een account registreren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

 

Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

 

1.4 Nieuwsbrieven

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres

 

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Na het verlenen van toestemming.

 

Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

 

1.5 Om service te bieden voor diensten of producten te die een klant wil kopen of heeft gekocht

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Locatie
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

 

Bewaartermijn

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

 

1.6 Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

 

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: 7 jaar.

 

1.7 Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Locatie

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

 

Bewaartermijn

De bewaartermijn wordt op basis van de volgende objectieve criteria vastgelegd: We maken gebruik van Google Analytics en is volledig anoniem.

 

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

 

3. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

4. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

 

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

 

6. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

7. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

8. Contactinformatie

Bewust vaderschap

Boechorsthof 25
2201 XM Noordwijk
Nederland
Website: https://www.bewustvaderschap.nl
E-mail: info@bewustvaderschap.nl
Telefoonnummer: 085 8769 377

 

Bijlage

LearnDash LMS

We verzamelen informatie over u tijdens het aankoopproces van de cursus (Woocommerce), evenals informatie met betrekking tot uw cursusvoortgang en quizprestaties.

 

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer u bij ons koopt, vragen we u om een ​​e-mailadres op te geven. We gebruiken deze informatie voor doeleinden, zoals:

-Om u informatie over uw account en bestelling te sturen

-Uw account aan te maken voor ons LMS Als u een gratis account aanmaakt, slaan we uw e-mailadres op. We slaan informatie over u op zolang uw account bestaat. We slaan de voortgang van de cursus op, inclusief voltooiingsstatus, quizscores, opdrachten en/of inzendingen van essays (indien van toepassing). We zullen ook opmerkingen over cursussen, lessen, onderwerpen, opdrachten en essays opslaan als je ervoor kiest om ze te verlaten.

Wie in ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Zowel beheerders als groepsleiders hebben bijvoorbeeld toegang tot:

–Bestelinformatie zoals uw ingeschreven cursussen, cursusvoortgang en gebruikersnaam/e-mailadres. Alle aanvullende informatie die in uw WordPress-gebruikersprofiel is toegevoegd, kan ook zichtbaar zijn voor de beheerder(s).

 

Wat we delen met anderen

In dit gedeelte moet u vermelden met wie u gegevens deelt en met welk doel. Dit kan onder meer zijn, maar is niet beperkt tot, analyse-/rapportagetools, marketingdiensten (zoals e-maildiensten zoals Active campaign), betalingsgateways, gamification-programma’s en insluitingen van derden. We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen en winkeldiensten aan u te leveren; Woocommere.